Busatti Milano - Titanium Collection - Tita 09 Anello

Titanium

Ref. Tita 09

White gold ring and blue titanium with diamonds.

IF YOU LIKE THIS...