Busatti Milano - Titanium Collection - Tita 10 Anello

Titanium

Ref. Tita 10

Blue Titanium ring with diamonds.

IF YOU LIKE THIS...